in onroerend goed

Groeiend ondernemen

in duurzame energie

Groeiend ondernemen

in food

Groeiend ondernemen

in clean technology

Groeiend ondernemen

Over GDG

GDG Investments heeft als doel met plezier succesvol te ondernemen. Met een hoge mate van betrokkenheid bij de maatschappij en het milieu investeren wij in ondernemingen en projecten waarin ideeën, innovatie en techniek zodanig gecombineerd worden dat alle partijen én de eindgebruiker er baat bij hebben.

GDG Investments BV is een onafhankelijk investeringsbedrijf en onderdeel van de GDG Agro Groep, een succesvol familiebedrijf dat al drie generaties groeit. Wij opereren volledig voor eigen rekening en risico. Dit garandeert een hoge kwaliteit van werken, plus een hoge mate van betrouwbaarheid en continuïteit.

Wij verstrekken financieringen en participeren in bedrijven. Wij zijn door de wol geverfde ondernemers en hebben lef en doorzettingsvermogen hoog in het vaandel staan. GDG Investments is dan ook een stevige partner met 35 jaar ervaring in ondernemen, die meedenkt en kennis, ervaring en ideeën deelt om samen te groeien.

Bekijk onderstaande film om een indruk te krijgen van één van onze projecten:

Werkwijze

GDG Investments vindt langetermijnvisie belangrijk. Daarom denken we vooruit en investeren we in ideeën en bedrijven die niet alleen op korte termijnwinst gericht zijn, maar op kwaliteit, duurzaamheid en vernieuwing. We leggen de lat hoog en zijn pas tevreden als alle betrokken partijen dat zijn, inclusief de eindconsument.

Wij ondernemen al meer dan 35 jaar omdat we dit een geweldig vak vinden. We zijn ondernemers pur sang, bewandelen graag nieuwe wegen en gaan altijd voor het hoogst haalbare resultaat. We willen uitblinken, of het nu gaat om efficiency, innovatie, materialen of financiële resultaten. Een half resultaat is immers geen resultaat.

Heeft u een vernieuwend project, dan zijn wij altijd geïnteresseerd. Wij ondernemen en beslissen op gevoel, maar zijn ook nuchter, pragmatisch en kritisch op goede onderbouwing. En we willen snel een eerste resultaat behalen. Daarom verwachten we 100% commitment, want alleen door te delen kunnen we vermenigvuldigen.

Participeren

Wij streven naar een zo hoog mogelijk rendement. Daarom financieren we niet alleen, maar besluiten we regelmatig te participeren. Wij zijn sterk betrokken bij onze participaties, bespreken maandelijkse rapportages, denken mee, delen onze kennis, ervaring en contacten en helpen bij het ontwikkelen van visie.

Indien GDG Investments besluit te participeren, ondernemen wij mee zonder dat we een uitvoerende rol hebben. Daarom is een goede klik cruciaal, om snel te kunnen schakelen. We gaan graag lange termijn samenwerkingen aan, maar willen wel aanpakken en doorpakken. Als mede-eigenaar zijn wij dan ook actief betrokken.

Wij houden van recht door zee en korte lijnen. Daarom werken wij volledig transparant, zijn we altijd bereikbaar en bereid ons netwerk, onze ideeën en ervaring te delen om tot de best mogelijke resultaten te komen. Dit verwachten we bij participaties ook van onze partners. Een bundeling van krachten waardoor beide partijen verder komen.

Financieren

Door de veranderende rol van banken is het voor ondernemers niet eenvoudig financiering te krijgen. Zelfs ervaren ondernemers, met een gezond bedrijf, een goed business model en een heldere visie krijgen vaak nul op het request. GDG Investments kan dan, met name voor MKB-bedrijven, een goede partner zijn.

Financiering door GDG Investments kan dienen voor uitbreiding of innovatie, maar ook voor het opvangen van fluctuaties in de cashflow. Wij beoordelen elke aanvraag op basis van de resultaten en het businessplan. Uiteraard speelt ook ‘gevoel’ een grote rol, evenals het vertrouwen in de ondernemer. Dit geldt met name bij een startup.

Onze rol bij financiering kan variëren. Gaat de business goed en hebben wij veel vertrouwen, dan kijken we één keer per jaar naar de cijfers. Indien gewenst fungeren we echter ook als vraagbaak voor de ondernemer. En wanneer het nodig is denken én ondernemen we mee om de organisatie te professionaliseren en te zorgen voor groei.

gdg-participeren

Branches

Wij hebben een voorkeur voor branches die wij doorgronden, met als grote gemene deler dat er concreet wordt geproduceerd, met als eindresultaat een meetbaar, kwantificeerbaar en verhandelbaar eindproduct. Wij willen de business case gezamenlijk kunnen uitrekenen om goede prognoses te kunnen maken.

Wij investeren in de volgende branches:

  • Onroerend goed
  • Clean technology
  • Food
  • Duurzame energie

Als ondernemers sluiten wij geen enkel investeringsproject uit, daarom zijn wij af en toe ook buiten de genoemde branches actief. We zijn echter met name geïnteresseerd in duurzame en vernieuwende projecten, waarbij innovatieve technieken worden gebruikt om een goed rendement te realiseren en een bijdrage aan de maatschappij te leveren.

gdg-kraan

Voorbeelden

Twee grote vastgoedprojecten in Leidsche Rijn (Utrecht) die GDG Investments samen met Sustay ontwikkelt, met als resultaat 399 betaalbare huurwoningen (segment middenhuur) voor onder andere startende young professionals. In 2018 zijn de projectnamen B@home en B@ducated omgedoopt in Reykjavik en Campus 030.

Klik op bovenstaande afbeelding om de dronebeelden van het bouwproces te ervaren of bekijk hieronder het eindresultaat en de feestelijke opening op 18 december 2018:

Financiering van een startup die geavanceerde 3D-printers ontwikkelt, produceert en wereldwijd verkoopt. In korte tijd hebben de Felix Printers een stevige plek in de markt veroverd.

Het familiebedrijf dat de oorsprong vormt van de GDG Agro Groep. Een zeer moderne en dynamische tomatenkwekerij die haar producten levert aan supermarkten in divere Europese landen.

over-gdg

Milieuvriendelijke gasmotoren (WKK) die warmte, elektriciteit en CO2 leveren.

Voor het milieuvriendelijk verwarmen van een Hilversums kantorenpark hebben wij met onze partners een warmtestation gebouwd dat versnipperd snoeihout verbrandt. Een besparing van 900.000 m3 gas per jaar.

Toekomst

GDG staat voor Gebroeders De Groot, de drie drijvende krachten achter de diverse ondernemingen van de GDG Agro Groep, waaronder GDG Investments BV. In 1987 namen wij de tomatenkwekerijen over van onze ouders. Hierna hebben we continu geïnnoveerd en geïnvesteerd. Binnen de kwekerijenbranche, maar ook daarbuiten.

In de afgelopen decennia zijn we steeds breder gaan investeren. Bijvoorbeeld in biomassa installaties, houtwarmtestations, LED-Technologie en onroerend goed, onder ander in Brazilië, waar we in een groot woningbouw- en logistiek project participeren dat de levenskwaliteit van de bevolking verbetert.

GDG Investments wil blijven groeien, met een focus op de vier branches waarin we nu met name actief zijn. In de toekomst willen we in toenemende mate maatschappelijk verantwoord ondernemen: schoon, duurzaam en indien mogelijk cradle to cradle. En  met de eindgebruiker in gedachte, zodat iedereen profijt heeft van onze investeringen.

gdg toekomst 3 broers

Contact

GDG Investments BV

Heldamweg 1a
3481 GX Harmelen
The Netherlands

Contactpersoon

Marcel de Groot

Contactgegevens

info@gdginvestments.nl