Clean Energy

Innovatie in duurzame energie

Locatie

Europa

Type

Energy

In het kort
  • GDG is voorloper in renewable energy in glastuinbouw
  • Toonaangevende technologie
  • Duurzame, efficiënte bemesting met CO2
  • Jenbacher warmtekrachtkoppelingssystemen

Project Details

Door te investeren in Jenbacher warmtekrachtkoppelingssystemen werkt GDG Investments aan een efficiëntere manier voor de glastuinbouw om warmte en elektriciteit op te wekken.

Warmtekrachtkoppelingssystemen wekken elektriciteit op met behulp van gasmotoren. De warmte die daarbij vrijkomt, samen met een deel van de elektriciteit, gebruiken we voor de verwarming van de kassen. Surplus elektriciteit wordt doorgegeven aan het openbare stroomnet. 

De CO2 die bij de verbranding van het gas vrijkomt, zo’n 0.2 Kg per opgewekte kWh, gaat niet de atmosfeer in maar wordt afgevangen en dient als mest in de kassen. Door de 50% lagere verbrandingswarmte (t.o.v. een conventionele ketel) kan het CO2-niveau worden verdubbeld en realiseren we tot 40% verbetering van het oogstrendement.

No items found.