PRIVACY POLICY

GDG Investments, gevestigd aan Heldamweg 1a, 3481 GX te Harmelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring vind u hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan kunt u ons bereiken via info@gdginvestements.nl.

Persoonsgegevens die GDG Investments verwerkt

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die u afneemt:-

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die GDG Investments verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gdginvestements.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt GDG Investments persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien u dit heeft aangevraagd via een contactformulier

Hoe lang GDG Investments uw persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met info@gdginvestements.nl.

Delen van persoonsgegevens door GDG Investments met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GDG Investments en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gdginvestements.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe GDG Investments persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@gdginvestements.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Actuele beveiligingssoftware op onze laptops en servers, zoals een virusscanner en firewall.

– We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

– DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die GDG Investments gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

We gebruiken alleen functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet meer van alle functionaliteiten van GDG Investments gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Wijzigingen in de privacyverklaring (en het cookiebeleid)

Het is niet ondenkbaar dat deze privacyverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. [Versie 1.0 – mei 2018]